Leczenie dysfunkcji narządu ruchu

Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dysfunkcji zalicza się urazy i przeciążenia tkanek miękkich tzn.: mięśni, ścięgien i więzadeł.

Terapia tych struktur anatomicznych to zbiór różnych technik, dzięki którym możemy uzyskać ich rozluźnienie i powrót do fizjologicznego napięcia. Najczęściej stosowane metody lecznicze to: techniki energizacji mięśniowej, rozluźnienie powięziowe, masaż funkcjonalny, stretching.

Punkty spustowe bólu to miejsca szczególnie wrażliwe na ucisk umiejscowione w mięśniach lub na przebiegu ich ścięgien lub powięzi.

Nie ma jasnej definicji określającej charakter i przyczyny ich powstawania. Naukowo udowodnione jest ich występowanie, nadmierna aktywność elektryczna, reagowanie na czynniki psychiczne.

Teorie powstawania punktów spustowych są różne np.: hipoteza płytki końcowej (Simons i inni), model choroby korzeni nerwowych (Gunn i Fischer), torowanie w centralnym układzie nerwowym, ale wszystkie łączą prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego z odpowiednim pobudzeniem układu nerwowego. Występowanie punktów spustowych zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu, ogranicza elastyczność tkanek, wywołuje ból, może być przyczyną przeciążeń mechanicznych.
Wyróżnia się punkty spustowe oraz punkty wrażliwe – wszystkie traktujemy jako punkty terapeutyczne tzn. takie na które możemy oddziaływać obniżając ich pobudliwość.

Techniki lecznicze stosowane w obniżaniu pobudliwości tych punktów to: ucisk, delikatny dotyk, rozciąganie, masaż kostką lodu. Dobór techniki zależy od intensywności bólu i rodzaju dysfunkcji.


Kliknij, aby wrócić do oferty masażu i terapii manualnej i dowiedz się więcej.


Zarezerwuj online