Poizometryczna relaksacja mięśni

Poizometryczną relaksację mięśni stosujemy zawsze tam, gdzie zaobserwujemy ograniczenie ruchomości. Jej cel to przywracanie normalnego zakresu ruchu we wszystkich stawach. Po jego osiągnięciu zaprzestajemy stosowania relaksacji mięśni.

Dotyczy w równej mierze stawów kończyn, jak i stawów kręgosłupa. Techniki te są najskuteczniejszym sposobem przezwyciężania przykurczów mięśniowych i działają przeciwbólowo. Często po zabiegu ból ustępuje tak znacznie, że nawet sam chory nie potrafi już znaleźć miejsca poprzednio bolesnego przykurczu.

Poizometryczna relaksacja mięśni ma dwa cele: doraźny i długofalowy. Cel doraźny stanowi walka z bólem oraz z innymi skutkami przeciążenia statycznego mięśni, zwalczanie podrażnienia mięśni oraz tkanki łącznej. Do celów długofalowych należy przywracanie normalnej długości i elastyczności mięśniom przykurczonym, odzyskiwanie normalnego zakresu ruchu w stawach zwalczanie przeciążenia stawów.


Kliknij, aby wrócić do oferty masażu i terapii manualnej i dowiedz się więcej.


Zarezerwuj online